سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهرام قنبری پاکدهی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت ، مرکز
حمیده شیخ نیا – مرکز آموزش عالی فنی تهران ولیعصر ، دانشکده صنایع شیمیایی
سجاد رضایی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت ، مرکز

چکیده:

انجام واکنشهای سه فازی کاتالیستی در راکتورهای دوغابی (Slurry) در حالت ناپیوسته همواره با مشکلاتی نظیر اشباع سریع فیلتر و در نتیجه افزایش مراحل فیلتراسیون و غیر فعال شدن کاتالیست در اثر تماس با هوا هنگام خروج از راکتور همراه می باشد که در این صورت کاتالیست مجددا باید فعال گردد . برای جلوگیری از این مشکلات در روشی نوین و کابردی ، بجای کاتالیست معمولی از کاتالیست کامپوزیت بر پایه نانو مواد مغناطیسی استفاده می شود . در صورت استفاده از نانو کاتالیست مذکور ، دیواره راکتور تحت تاثیر میدان مغناطیسی ضعیف سریعا مغناطیس پذیر شده و کاتالیست به دیواره می چسبد و محتویات بدون آنکه نیاز به عمل فیلتراسیون باشد با یک گاز بی اثر با فشار نسبتا ضعیف از راکتور خارج می گردد . در این مقاله یک کاتالیست کامپوزیتی بر پایه مواد مغناطیسی ( که در یک واکنش مشخص سه فازی در راکتور دوغابی بکار می رود ) معرفی ، و نحوه تهیه و کاربرد آن ارائه می شود .