سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجتبی سمنانی رهبر – دانشگاه امام حسین ( ع ) – دانشکده فنی مهندسی – گروه مهندسی شیمی
شهنام انوشه – دانشگاه امام حسین ( ع ) – دانشکده فنی مهندسی – گروه مهندسی شیمی
نیما یزدان پناه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال _ دانشکده فنی مهندسی _ گروه مهندس
آرش آرامی نیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال _ دانشکده فنی مهندسی _ گروه مهندس

چکیده:

در این مقاله ابتدا به خواص ، کاربرد ماده پربورات سدیم و روشهای مختلف تهیه پربورات سدیم پرداخته شده است و فرآیند تهیه این ماده از بوراکس و آب اکسیژنه در مقیاس نیمه صنعتی مورد آزمایش قرار گرفتهاست . نتایج حاصل از آزمایشات مانند مقدار پربورات بدست آمده، راندمان عمل، مقدار اکسیژن آزاد و توزیع دانه بندی ذرات بدست آمده ارائه شده است و با استفاده از روشهای آماری متوسط ذرات محاسبه گردیده است . نتایج نشان می دهد که با این روش و در مقیاس نیمه صنعتی می توان پربورات سدیم با کیفیت مطلوب و دانه بندی مناسب بدست آورد .