سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرضا میرمحسنی –
مهرداد راستگوی هوجقان –

چکیده:

درمقاله حاضر سعی شده است که با ایجاد تغییرات ساختاری درمونومر (آنیلین) پلیمری با محلولیت بیشتر در حلال های متداول سازگار با طبیعت سنتز گردد. بدین منظور گروه متوکسی و گروه سولفونیکی بر روی حلقه آنیلینی نشانیده شده و ۲- متوکسی آنیلین ۵- سولفونیک اسید (MAS) تهیه گردیده است. پلیمریزاسیون شیمیایی این مونومر با استفاده از آمونیومرسولفات (NH4) 2S208) صورت گرفته و پلی (۲- متوکسی آنیلین -۵- سولفونیک اسید) (PMAS) سنتز گردیده است. بررسی حلالیت پلیمر تهیه شده نشان داد که PMAS از حلالیت بالایی در آب (بالاتر از ۳۰ گرم در لیتر) برخوردار است منحنی ولتامتری چرخه ای پلیمری سنتزی، بدست آورده شد که پیکهای اصلی Red/Ox در آن مشاهده گردی. خواص هدایت الکتریکی پلیمر سنتزی بررسی گردید و معلوم شد که پلیمر سنتزی پلیمری هادی با میزان هدایت (۱~S/cm) می باشد نتایج بدست آمده بهبود کلی خواص پلیمر سنتزی را تایید نمودند.