سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم شریفی – موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی نجف آباد
بهشید بهدادفر – موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی نجف آباد
مرتضی مطفری – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان
جمشید عمیقیان – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان

چکیده:

پودرهای نانومتری فریت مخلوط نیکل -روی با فرمول استوکیومتریNi0.35Zn0.65Fe2O4 با آسیاب کاری مکانیکی در حضور پودر آهن تهیه گردید . در این روش نمونه هایی با نسبت های مولی گوناگون Fe/Fe2O3 در مخلوط اولیه که شامل پودرهای ZnO ،Fe2O3 ،NiO و Fe بود تهیه گردید . مواد خام همگی آزمایشگاهی و از کارخانه مرک آلمان با خلوص بالا بودند . هر مخلوط به مدت ۱۰ ساعت در یک آسیاب پر انرژی آسیاب شده و پس از فازیابی با پراش پرتو ایکس، اندازه بلورک های آنها توسط فرمول شرر محاسبه گردید. پودرهای آسیاب شده به شکل قرص هائی فشرده و سپس در یک کوره الکتریکی در دماهای گوناگون از۶۰۰ درجه سانتیگراد در جو اکسیژن پخت داده شدند. پس از هر پخت نیزنمونهها مورد بررسیهای پراش پرتو ایکس قرار گرفته و تعیین فاز گردیدند . نتایج حاصل از فازیابی نشان داد که هر چه بت مولی Fe/Fe2O3 بالاتر باشد، دمای تشکیل فاز پایین تر خواهد بود . همچنین مقدار مغناطش اشباعی فریتهای به دست آمده با افزایش نسبت Fe/Fe2O،به طور محسوسی کاهش می یابد. دلیل پائین بودن دمای پخت بر اساس ریز بودن ذرات و واکنش گرمازای آهن با اکسیژن دمیده شده در کوره مورد بحث قرار گرفته است.