سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پویا دلشاد خطیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده
فرشاد اخلاقی – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگ

چکیده:

روش نسبتا جدیدی SAMDاست که در آن از همپاشیدگی و تکه تکه شدن مذاب، توسط انرژی سینتیکی بهوجود آمده توسط همزن صورت میگیرد که این انرژی، توسط یک ماده واسط جامد (آلومینا یا نمک طعام) به مذاب منتقل میشود. در این روش ابتدا مذاب AL تا دمای ۶۹۰ درجه تحت فوق گداز قرار میگیرد و سپس تحت نسبتهای وزنی مختلف از NaCl آلومینا به Al و سرعتهای همزدن مختلف به مدت ۵ دقیقه در این دما همزده شده و سپس سریع در آب مقطرکوئنچ میشود. نتایج پودرهای حاصله نشان میدهد که در تهیه پودر آلومینیم به روش SAMD به وسیله نمک طعام مینیمم اندازه متوسط ذرات آلومینیم تولیدی در اندازه متوسط نمک طعام ۲۵۵ μm نسبت وزنی NaCl به Al برابر با ۴ به دست می آید. مطالعات میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM نشان میدهد که مورفولوژی پودرها به شکل کروی بوده و اساسا به رژیم دما – زمان مورد استفاده بستگی دارد و پارامترهای دیگر مثل اندازه ذرات نمک طعام و نسبت وزنی NaCl به Al روی این مورفولوژی تاثیر بسزایی ندارند، ولی در نسبتهای کم نمک به آلومینیم به دلیل انجماد زودرس، برخی ازقطرات کوچک به شکلهای نامنظم منجمد میشوند .