سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدجواد نصراصفهانی – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
مرتضی مظفری – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
جمشید عمیقیان – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این پژوهش پودرهای نانومتری فریت مخلوط منگنز – روی (Mn0.5Zn0.5Fe2O4) با مخلوط کردن دو فریت ساده ی منگنز و روی که به روش متداول سرامیکی ساخته شده بودند، از طریق فرایند مکانوشیمیایی تهیه گردید. پهن شدگی قله های الگوی XRD ی پودر فریت مخلوط نشان می دهدکهاندازه ی پودر تهیه شده درگستره ی نانومتری (۷ نانومتر) است. چرخه پسماند مغناطیسی نمونه توسط یک دستگاه VSM ترسیم و مغناطش اشباعی آن برابر ۴۰emu/g به دست امد که درمقایسه به نمون حجمی ، کمتر بود. این کمبود را می توان بر اساس مدل پوسته – هسته توجیه نمود.