سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدجواد نصراصفهانی – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
مرتضی مظفری – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
جمشید عمیقیان – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

چکیده:

امروزه نانوذرات مغناطیسی با پایه های آهنی اهمیت بسیار زیادی یافته اند، زیرا دارای کاربردهای وسیع صنعتی و پزشکی از جمله کاتالیست ها، ضبط کننده های مغناطیسی و انتقال کنترل شده دارو در بدن هستند. این ترکیبات عمدتا با توجه به ویژگی های فیزیکی، مکانیکی و نیز ویژگی های منحصر به فرد مغناطیسی مورد استفاده قرار می گیرند، لذا طی سال های اخیر تحقیقات زیادی بر روی روشهای تولید نانو ذرات مغناطیسی صورت گرفته است. در این پژوهش نیز روشی نو در تهیه فریت مخلوط نانومتری Mn0.5Zn0.5Fe2O4 ارائه می شود که ویزگی های جدیدی را در قلمرو فریت های مخلط نانومتری به همراه دارد.