سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر جبارنیا – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ،دانشگاه تهران
سعید حشمتی منش – دانشیار، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ،دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله ابتدا تهیه پودر نانوکامپوزیتی با زمینه اینترمتالیک NiAl/Al2O3 توسط آلیاژسازی مکانیکی بررسی شده است. آسیا کاری مخلوطی از پودرهای اکسید نیکل و آلومینیوم در یک آسیای سیاره ای پرانرژی و در اتمسفر آرگون منجر به انجام واکنشی احتراقی در محیط آسیا می شود. محصول پودری شکل واکنش، یک کامپوزیت درجا است که ابعاد کریستالیت ها در ذرات آن در مقیاس نانومتر است و می تواند جهت پوشش دهی سطوح قطعات به منظور کاربری در دماهای بالا و یا قطعه سازی مورد استفاده قرار گیرد. در تحقیق حاضر، پودر بدست آمده تحت فشار و عملیات حرارتی توام توسط پرس گرم در محیط خلا قرار گرفته و ساختار قطعه حاصل از درهم جوشی آن مورد مطالعه قرار گرفته است. مشخصات فازی و ساختار میکروسکوپی پودر نانو کامپوزیتی و قطعه حاصل از آن توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و تفرق اشعه ایکس مورد بررسی قرار گرفته است