سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دومین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا آقایی – پژوهشگاه مواد و انرژی
مهدی وندیوسفی – پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

پودر تیتانات زیرکونیم سرب PZT)PbZrxTi1-xO3) عمدتا با واکنش های حالت جامد و اخیرا با بکارگیری روشهای شیمیایی ساخته می شود. از جمله مسائل مهم در فرآیند تهیه پودر کنترل استوکیومتری فاز PZT و اندازه ذرات است. در کار حاضر روش متوالی واکنش حالت جامد- شیمیایی در تهیه پودر PZT تک فاز در دمای پایین و خواص دی الکتریکی و پیزوالکتریکی نمونه های سینتر شده، مورد بررسی قرار گرفته است.