سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی باباپور ناصری – دانشگاه علم و صنعت ایران و مرکز تحقیقات و فناوری مواد پیشرفته
حکمت رضوی زاده – دانشگاه علم و صنعت ایران
حمیدرضا رضایی – دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا کمالی – دانشگاه علم و صنعت ایران و مرکز تحقیقات و فناوری مواد پیشرفته

چکیده:

دراین تحقیق تهیه پودرهای همگن CuWo4x,WO3 از مواد اولیه امونیم پاراتنگستات و نیترات مس مورد بررسی قرارگرفته است سپس پودرهای مزبور جهت تهیه پودر کامپوزیتی تنگستن – مس مورد استفاده قرارگرفت. جهت حصول ترکیب شیمیایی W-20%wt Cu مخلوط ابی با نسبت معین از امونیم پاراتنگستات و نیترات مس تهیه شد. سپس عملیات گرمایش در دمای ۱۰۰-۸۰ درجه سانت یگراد به مدت ۶ ساعت انجام شد. پس از خشک کردن پودرهای بهدست امده در دماهای مختلف تکلیس شدند محصولات فرایندبا استفاده از میکروسکپ الکترونی روبشی SEM ، انالیز اشعه X و انالیزهای حرارتی TGA,DTA مورد بررسی قرارگرفتند.