سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی امیرجان – کارشناس ارشد مهندسی مواد، شناسایی و انتخاب مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
کریم زنگنه مدار – استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
نادر پروین – استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در تحقیق حاضر پودر کامپوزیتی W/Ni از پودر تنگستن اولیه با اندازه میانگین ذرات ۸μm تهیه گردید. به منظور تهیه پودر کامپوزیتی و ایجاد پوشش نیکل خالص بر ذرات تنگستن از روش آبکاری الکترولس در محلول کلرید نیکل و احیا کننده هیدرات هیدرازین استفاده گردید. جهت بهینه سازی شرایط تولید این نوع پودر، اثر پارامترهای مختلف شامل PH، دمای حمام، زمان آبکاری و پایدار کننده مورد بررسی قرار گرفت. سپس پودرهای کاموزیتی حاصله توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز EDS، مورد مطالعه قرار گرفتند. بررسی ها نشان داد که نیکل به طور یکنواخت و همگن بر سطح ذرات تنگستن پراکتده شده و مقدار پوشش و نرخ رسوب با افزایش دما، زمان و مقدار PH افزایش می یابد. همچنین مشخص شد که عدم حضور پایدار کننده سیترات سدیم در محلول آبکاری باعث ایجاد رسوب نامطلوب هیدروکسید نیکل می شود. سایر نتایج نشان داد که افزایش دما باعث افزایش نرخ آزاد شدن نیتروژن در محلول می شود که در دمای بالای ۹۰ درجه سانتیگراد باعث ناپایداری محلول شده و بر نرخ رسوب دهی و ویژگی های میکروسکوپی پوشش ایجاد شده تاثیر می گذارد.