سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مریم شریفی – موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی نجف آباد
بهشید بهدادفر – گروه فیزیک ، دانشگاه اصفهان ، هزار جریب ، اصفهان
مرتضی مظفری – گروه فیزیک ، دانشگاه اصفهان ، هزار جریب ، اصفهان
جمشید عمیقیان – گروه فیزیک ، دانشگاه اصفهان ، هزار جریب ، اصفهان

چکیده:

در این پ ژوهش پودرهای گارنت ایتریوم – آهن (YIG) با فرمول شیمیایی Y3Fe5O19 با استفاده از مواد خام Na2CO3 و FeCl3 ،Y2O3وبا روش مکانوشیمیایی و به دنبال آن با پخت در یک دمای مناسب تهیه گردید . نخست مواد خام با نسبت استوکیومتری وزن و سپس در یک مخزن فولادی در گاز آرگون قرار گرفته و با یک دستگاه آسیاب پر انرژی آسیاب شد . پودرهای آسیاب شده در دماهای گوناگون پخته شد تا فاز گارنت تشکیل گردد . تاثیر پخت در تشکیل فاز YIG مورد بررسی قرارگرفت و پارامترهای مغناطیسی و دمای کوری نمونه ها اندازه گیری شد . بررسی های XRD نشان داد که فاز کامل YIG همراه با فاز NaCl دردمای ۹۵۰ o C که دمایی بسیار زدوده YIG با چندین بارشستشو توسط آب مقطر از فاز مورد نظر NaCl پایین تراز تشکیل این فاز درروش متعارف سرامیکی است، به دست می آید . فاز ناخواسته ی . اندازه گیری شد (VSM) شد . ویژگیهای مغناطیسی پودرها توسط یک دستگاه مغناطیس سنج با نمونه ی مرتعش