سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی ارحامی – بخش مواد-دانشکده مهندسی-دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
محمدحسین شریعت – بخش مواد-دانشکده مهندسی-استاد دانشگاه شیراز
محمدابراهیم بحرالعلوم – بخش مواد-دانشکده مهندسی-استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

پوششهای مواد مرکب دارای خواص منحصر به فردی هستند و این خواص آنها را در گستره کاربردی وسیعی وارد کرده است که از آن جمله می توان ساخت بیومتریالهای کامپوزیتی را نام برد . بیومتریال یک ماده مصنوعی است که برای جایگزین سازی یل تعویض بخشی از بدن انسان یا موجود زنده، یا به منظور کارکردن در تماس نزدیک با بافت زنده استفاده می شود. یگ گروه از این مواد مرکب که در ساخت بیومتریالهای کامپوزیتی بکار می روند، دارای زمینه آلیاژ کبالت همراه با ذرات سرامیکی است. امکان ساخت این پوشش از ذرات سرامیکی مشتقات مواد بیولوژیکی (پودر استخوان) و هیدرواکسی آپاتیت که سازگاری بهتری با محیط بدن نشان می دهند بوسیله روش آبکاری الکتریکی مورد بررسی قرار گرفته است. شرایط بهینه ایجاد پوشش با تغییر پارامترهایی مثل ترکیب شیمیایی حمام، دانسیته جریان و درجه حرارت بررسی گردید. میزان درصد عناصر کبالت، کروم، فسفر و کلسیم در پوشش توسط SEM (از طریق آنالیز سطحی افقی و عمودی در چند نقطه) صورت گرفت. هم چنین مورفولوژی پوشش توسط میکروسکوپ نوری بررسی گردید.