سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رقیه جم جاه – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه کاتالیست
غلامحسین ظهوری – مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم، بخش شیمی
سعید احمدجو – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه کاتالیست

چکیده:

سیستم کاتالیستی (MgCl2/TiCl4) زیگلر – ناتا با نگهدارنده MgCl2 با استفاده از واکنشگر مناسب گرینیارد ساخته شد. MgCl2 بهترین نگهدارنده برای سیستم زیگلر – ناتا شناخته شده است. این ساپورت از ترکیب گرینارد الکیل منیزیم کلراید (آلکیل = اتیل، پروپیل، بوتیل) با کلرید آلومینیوم و ترکیب سیلانی به فرم CH3Si(OR)3 تشکیل شده که د راثر واکنش با تتراکلرید تیتانیم کاتالیست نهایی حاصل می شود. تری اتیل آلومینیوم (TEA) به عنوان کمک کاتالیست مورد استفاده قرار گرفت. پلیمر شدن دوغابی اتیلن در حلال هپتان نرمال بااستفاده از این کاتالیست در حضور تری اتیل آلومینیوم TEA بعنوان کمک کاتالیست انجام شد. اثر نسبت مولی [TEA]: [Ti] بر فعالیت کاتالیست مورد مطالعه قرار گرفت و نسبت بهینه ای در نسبت [Al]:[Ti]=736 با توجه به فعالیت کاتالیست در دمای ۶۰ درجه سانتی گراد و فشار ۰/۵+ بار بدست امد. از گاز H2 به عنوان عامل انتقال زنجیر استفاده شد. افزایش غلظت گاز H2 باعث کاهش محصول دهی کاتالیست گردید. اثر دما در دماهای ۴۰ تا ۷۰ درجه سانتی گراد بر رفتار پلیمریزاسیون کاتالیست و همچنین پلیمریزاسیون از فشار ۱/۵ تا فشار ۳/۵ بار مونومر مورد مطالعه قرار گرفت. این مطالعات در شرایط بهیه Al:Tiو دما انجام گرفت. حداکثر محصول دهی کاتالیست در دمای ۶۰ درجه سانتی گراد بدست آمد. در حالی که افزایش فشار بطور قابل توجهی باعث افزایش محصول دهی کاتالیست شد. دانسیته پلیمر حاصله در محدوده ۰/۹۳۰-۰/۹۴۰ g/cm3 که مربوطه به پلی اتیلنهای سنگین می باشد. Tg برای یکی از نمونه های پلی اتیلن تهیه شده -۹۹/۹ درجه سانتی گراد بدست امد.