سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین عیسی زاده – دانشیار گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه مازندران
مهدی غلامی تمیمی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه مازندران

چکیده:

کامپوزیت پلی پیرول و پلی استایرن با سورفکتانت های نظیر دودسیل بنزن سولفونات سدیم، دودسیل هیدروژن سولفات سدیم، متیل سلولز و پلی اتیلن گلیکول با استفاده از اکسیدانت های کلرید فریک، پرسولفات آمونیوم و پرکلرات آمونیوم به روش شیمیایی تهیه شد. مورفولوژی کامپوزیت های حاصل با استفاده از میکروسکوپ الکترونی(SEM) و هدایت الکتریکیآنها با روش هدایت سنجی چهار نقطه ای تعیین گردید. نتایج نشان می دهد که نوع اکسیدانت و سورفکتانت ها تاثیر اساسی بر هدایت الکتریکی و مورفولوژی دارند.