سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرحسین یقطین – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهرا
سعید حشمتی منش – دانشیار، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران
ابوالقاسم عطایی – دانشیار، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق، تهیه کروم فلزی از محلول الکترولیت زاج کروم با استفاده از روش الکترولیز مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا کنسانتره کرومیت فروشویی شده و سپسبا اضافه کردن سولفات آمونیوم تحتشرایط مشخصتصفیه و یونهای آهن از آن جدا شد. الکترولیت حاصله در سلولی متشکل از آلیاژ سرب-آنتیموان به عنوان آند و آلیاژ آلومینیوم برنز به عنوان کاتد الکترولیز شده و تاثیر پارامترهای موثر از قبیل دانسیته جریان،PH ، الکترولیت، فاصله آند و کاتد، غلظت و دمای الکترولیت به عنوان پارامترهای مؤثر بر عملیات الکترولیز مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، شرایط بهینه دستیابی به بالاترین راندمان جریان دراستخراج کروم، دانسیته جریان ۷ آمپر بر دسیمتر مربع PH، الکترولیت حدود ۱/۸ ، فاصله اند و کاتد برابر ۳/۵ سانتیمتر، غلظت ۳۰ گرم کروم در لیتر و دمای ۴۰ درجه سانتیگراد تعیین شد.