سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فهیمه ظفر نیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری- دانشجوی ارشد شیمی معدنی
فروغ ادهمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری- دکترای شیمی معدنی
الهام اردستانی جوادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری- دانشجوی دکترای شیمی آلی
اشرف اسادات شاه ولایتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

با قرار دادن گروه هایی قطبی بر روی حلقه های فتالوسیانین از جمله گروه هایی کربوکسیل می توان خواص ویژه ای برای این ترکیبات در نظر گرفت و محدوده کاربرد فتالوسیانین ها را وسعت بخشید. با استفاده از ۱ و ۲ و ۴ – تری کربوکسیل بنزن ۱ و ۲ – انیدرید، اوره و کلرید کبالت می توان تترا کربوکسیل فتالوسیانین کبالت را تهیه کرد. محصول مورد نظر با طیف بینی ریز قرمز – طیف بینی الکترونی و جذب اتمی شناسایی شده است. با تهیه محصول می توان آن را با ترکیبات مزو حفره از قبیل MCM-41 اصلاح شیمیایی شده تثبیت کرده و کپسولی از هیربد مواد آلی- معدنی تهیه نمود تا بتوان با استفاده از آن برخی واکنشهای شیمیایی را کاتالیز نمود.