سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالرحیم پرورش – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
قاسمعلی عمرانی – گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
حسین پورمقدس – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

این تحقیق در مقیاس پایلوت در آزمایشگاه مواد زاید جامد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گردید. هدف از این تحقیق در مرحله اول تهیه کمپوست بیهوازی از قسمت آلی مواد زاید جامد خانگی شهر اصفهان به روش بسته متوالی و بررسی این روش از نظر کمپوست تولیدی و برخی مشخصه های آن بوده است. در مرحله دوم کمپوست های بیهوازی تولیدی با کمپوست هوازی مرسوم در شهر اصفهان (روش پشته ای) و یک کمپوست خوب مقایسه گردیده است. نتایج نشان داده اند که روش بیهوازی بسته متوالی دارای قابلیت انعطاف مناسب است و از پایداری لازم بهره مند می باشد و می توان مواد زاید با جامدات کل بالا را از این طریق کمپوست نمود. میزان بیوگاز تولیدی و کیفیت کمپوست تولیدی بستگی به نوع مواد زاید جامد مورد استفاده و درصد خلوص این مواد دارد. مقایسه کمپوست تهیه شده با روش بیهوازی و هوازی مرسوم نشان داد که اولاً مشخصات "فیزیکی و شیمیایی" کمپوست بی هوازی با هوازی مرسوم یکسان است. ثانیاً گاز متان استحصالی مازاد بر مصرف در روش بیهوازی، نیاز انرژی حرارتی ما را به ویژه در آینده برآورده خواهد ساخت. ثالثاً میزان فلزات سنگین و مواد سعی در کمپوست تولیدی کمتر است. رابعاً شیرابه زباله حاصل از کمپوست بیهوازی مغذی است وبرای تصفیه و مصرف آن بایستی اقدام نمود.