سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حسین عیسی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

کوپلیمر پلی پیرول- پلی وینیل استات در محیط غیرآبی (آب + تولوئن) با استفاده از کلرید آهن (III) و بنزول پراکسید بعنوان اکسیدانت ، در حضور پایدارکننده های هیدروکسی پروپیل سلولز و دودسیل بنزن سولفونات سدیم تهیه شده است. خواص کوپلیمر تهیه شده از قبیل رسانایی، مورفولوژ ی، ساختمان شیمیایی ، اندازه ذرات و درصد تبدیل بررسی شده است. نتایج نشان می دهد رسانایی، مورفولوژی، اندازه ذرات و درصد تبدیل به نوع پایدار کننده بستگی دارد. ساختمان شیمیایی محصولات با استفاده از طیف FTIR بررسی شده است. نتایج نشان میدهد شدت پیک ها به نوع پایدار کننده بستگی دارد.