سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا اقبالی آرانی – دانشکده فیزیک دانشگاه اصفهان
مرتضی عسگریان – دانشکده فیزیک دانشگاه اصفهان
جمشید عمیقیان – دانشکده فیزیک دانشگاه اصفهان
مرتضی مظفری – دانشکده فیزیک دانشگاه اصفهان

چکیده:

دراین پژوهش، نانوپودرفریت روی ( ZnFe2O4) به روش سل – ژل تهیه شد.الگوی پراش پرتوی ایکس نمونه ها ساختار تک فازاسپینلی را نشان می دهد.اندازه میانگین بلورک از پهنای قله ها ی پراش الگوی XRD وفرمول شرر بدست آمد؛ که نشان می دهد با افزایش دمای بازپخت از ۳۰۰درجه سانتیگراد تا ۸۰۰ درجه سانتیگراد اندازه ی بلورک ها از ۱۱nm تا ۳۷nm افزایش می یابد.نتایج اندازه گیری های مغناطیسی نشان می دهد،با وجود آنکه فریت روی کپه ای در دمای اتاق پارامغناطیس است(یک پادفرومغناطیس با دمای نیل ۱۰k) ،این نمونه ها دارای مغناطش در دمای اتاق است؛ وبا افزایش اندازه ی ذرات این مغناطش کاهش می یابد. وجود مغناطش در دمای اتاق بر اساس تغییر کاتیونی در جایگاه های چهاروجهی وهشت وجهی توضیح داده شده است. با افزایش اندازه ی ذرات ،مغناطش کاهش پیدا کرد.مطالعات مغناطیسی نشان می دهدکه نمونه تهیه شده دارای کمی خاصیت فری مغناطیسی است.ما متوجه شدیم که این افزایش مغناطش متاثرازافزایش پارامتر وارونگی (انتقال یون های Fe+3 ازجایگاه های هشت وجهی به جایگاه های چهاروجهی )است.