سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

الناز دارششدر – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان
مرتضی مظفری –
جمشید عمیقیان –

چکیده:

در این کار نانو بلورکهای فریت نیکل . – کبالت Ni0.5Co05Fe2O4 با روش سل-ژل تهیه شد و در دماهای مختلف پخت داده شد. پراش پرتو ایکس نمونه ی پخت داده شده در دمای ˚۲۰۰C نشان داد که نمونهی تهیه شده تک فاز نیست و دارای فازهای ناخواسته ی NiO و Fe2O3 است. پراش پرتو ایکس نمونه های پخت داده شده در دماهای ˚۳۰۰C و ˚۴۰۰C نشان داد که این نمونه ها تک فاز شده اند. محاسبه ی اندازه ی میانگین بلورکهای آنها نشان داد که با افزایش دمای پخت،اندازه ی بلورک ها زیاد شده است.ویژگی های مغناطیسی پودرها توسط یک دستگاه مغناطیس سنج با نمونه ی مرتعش (VSM) اندازه گیری شد.