سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرجانه جعفری فشارکی – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اراک
غلامرضا نبیونی – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اراک
مرتضی مظفری – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
جمشید عمیقیان – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این پژوهش در ابتدا فریتنیکل از روش متداول سرامیکی تهیه شد. سپس با استفاده از آسیاب های پرانرژی SPEX ، فریتنیکل اسیاب و با توجه به الگوهای XRD اندازه ی میانگین ذرات آن درگستره ۹ تا۲۱ نانومتر تخمین زده شد. سپس تاثیر دما و زمان آسیاب کاری در بازسازی فاز پودر نانومتری فریت نیکل بررسی شد. الگوهای XRD نشان می دهند که شدت قله های مربوط به فاز حواسته ی فریت نیکل افزایششدت قله های ناخواسته درحین فرایند آسیاب کاری کاهش می یابند.