سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید بیرقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت دانشگاه تهران

چکیده:

این گفتار به تشریح نمودار FAST مشتری گرا،FAST استفاده کننده یاFAST وظیفه (هدف)گرا می پردازد. تهیه این نمودارها در مرحله تحلیل کارکرد موجب توسعه درک عمیقتر از موضوع میشود. به دلیل توجه هرچه بیشتر طرح به خواسته های استفاده کنندگان ، نمودارهای FASTمشتریگرا به عنوان راه حل مناسب برای تحلیل کارکردها به منظور ارضاء ایشان مد نظر میباشد. این مدل منطقی کارکردها برای موضوعات گسترده یا پروژه های بزرگ که بتوانیم مجموعه ای از استفاده کنندگان ، بهره بردار و … را برای آن در نظربگیریم ، به خوبی جوابگو خواهد بود. در این مقاله سعی میشود نحوه تهیه این نمودارها و مزایای آنها با ذکر مثال عینی روشن شود.