سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آزاد کمالی زنور – دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مواد – سرامیک
مهران بلوریان کاشی –

چکیده:

تهیه ذرات TiB2 با اندازه دانه نانومتری می تواند به وسیله احیاء B2O3 و TiO2 توسط فلز منیزیم در دمای اتاق و در حالت جامد صورت گیرد. واکنش توسط آسیاب مخلوط پودرهای TiO2 ،B2O 3 و Mg صورت گرفته که در شرایط مناسب، واکنش تبدیل در کمتر از دو ساهت انجام می گیرد.
پیشرفت واکنش در زمان های مختلف آسیاب به روش XRD مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پراش پرتو ایکس نمونه های به دست آمده اغلب وجود ترکیبات MgO و TiB2 را اثبات نمود که با افزایش زمان واکنشف محصولات جانبی کاهش و مقدار MgO و TiB2 افزایش یافتند. به منظور تخلیص TiB2، حذف MgO باقیمانده به روش اسیدشویی با HCL انجام شد. برای بررسی تاثیر گرمای واکنش بر زمان واکنش، فرایند تهیه به روش آسیاب با گلوله های فولادی با استفاده از پودر عناصر Ti و B نیز بررسی شد.