سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهلا پازکی فرد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر , دانشکده پلیمر و رنگ، گروه رنگ، رزین و روکشهای
مجتبی میرعابدینی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر , دانشکده پلیمر و رنگ، گروه رنگ، رزین و روکشهای
سیامک مرادیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر , دانشکده پلیمر و رنگ، گروه رنگ، رزین و روکشهای
سیدرضا غفاریان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر , دانشکده پلیمر و رنگ، گروه رنگ، رزین و روکشهای

چکیده:

در این تحقیق، سنتز رزین پلی استر خطی کربوکسیله، ویژۀ روکشهای پودری گرماسخت به روش دو مرحلهای بررسی شده است . از روش طیف سنجی FTIR برای تعیین ساختار شیمیایی، از روش کروماتوگرافی GPC برای تعیین جرم مولکولی متوسط عددی، و از روش گرماسنجی DSC برای تعیین رفتار حرارتی، استفاده گردیده است . سپس یک نمونه روکش پودری هیبریدی از رزین سنتز شده تهیه و برخی از خواص فیزیکی و شیمیایی آن بررسی شد . نتایج نشان داد که رزین سنتز شده در حضور کاتالیزور مناسب از قابلیت پخت با رزینهای اپوکسی و همچنین ویژگیهای مورد نظر در مصارف داخلی برخوردار است