سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش آشنایی با تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریبرز سهرابی – مهندسین مشاور شورا

چکیده:

ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای و ارائۀ طرح های بهسازی مناسب برای آنها بدون داشتن مدارک فنی صحیح و کافی امکان پذیر نیست . تجربیات بدست آمده توسط مهندسین مشاور درگیر در پروژه های بهسازی لرزه ای در سالهای اخیر ( پس از تدوین دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود ) نشاندهندۀ این مطلب است که در اکثر ساختمانهای موجود نقشه های وضع موجود سازهای و مشخصات مصالح یا اصلا موجود نیست و یا انطباق آن با شرایط موجود مورد تردید است . در هر دو حال بر اساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای و ضوابط موجود انجام عملیات سونداژ و شناسایی پیکربندی و مصالح سازه، تنها راه رسیدن به اطمینان مورد نظر در ورودیهای تحلیل وضع موجود و ارائۀ طرح بهسازی می باشد . این مقاله ابتدا به بررسی مشکلات مهندسین مشاور در انجام عملیات سونداژ و شناسایی می پردازد و سپس ضرورت روی آوردن به سیستمهای مدیریت داده را جهت کاهش این مشکلات و بالا بردن دقت و سرعت در تمامی مراحل برنامه ریزی برای سونداژ، برداشت اطلاعات، بازبینی اطلاعات جهت ترسیم نقشه های وضع موجود سازه ای و ارائۀ طرح اجرایی بهسازی، متذکر می شود، در پایان فعالیتهای انجام گرفته توسط مهندسین مشاور شورا در این راه معرفی می شود .