سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

امیر حسین خنشان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

چکیده:

توابع مختلط می توانند شکل های زیبا و بدیعی را در صفحه مختلط بوجود آورند. در این مقاله با کمک گرفتن از سیستم جبر کامپیوتری Maple به تحلیل و رسم تعدادی از این توابع خواهیم پرداخت. این نمودارهای زیبا حاصل نلفیق گرافیک کامپیوتری با ذهن خلاق ریاضی است. در این راستا استفاده از Maple برای رسم این توابع بعنوان ابزاری در فهم و درک عمیقتر رفتار اعداد و توابع مختلط مورد توجه است. بدون شک آنچه که مساله اساسی است تعبیر شکل های ایجاد شده است که خود به ایجاد اشگال بدیع دیگرکمک خواهد کرد. مفاهیم ارائه شده می تواند به عنوان ابزارهای کمک آموزشی در آموزش الکترونیکی توابع مختلط نیز نقش موثری را داشته باشند.