سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید حسین صباغ پور – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
جاکدیش کومار – موسسه بین المللی تحقیقات کشاورزی برای مناطق نیمه خاره

چکیده:

سطوح بذر گیاه نخود معمولا صاف یا زیر می باشد این تحقیق جهت مطالعه توارث سطوح بذر در گیاه نخود با استفاده از ۴ نسل و ۱۱۶ لاین نوترکیب از دوزرگ گیری رقم تیب کابلی با سطح بذر صافی و رقم تیب دسی با سطح بذر زیر در موسسه تقحیقات بین المللی برای مناطق نیمه خاره (ایکریسات) در کشور هندوستان در سال های ۱۹۹۹-۱۹۹۸ و ۲۰۰۰-۱۹۹۹ انجام گرفت.