مقاله توارث محتواي نسبي آب برگ در گندم نان (L. Triticum aestivum) تحت شرايط ديم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش کشاورزي از صفحه ۱۷۶ تا ۱۸۳ منتشر شده است.
نام: توارث محتواي نسبي آب برگ در گندم نان (L. Triticum aestivum) تحت شرايط ديم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزيه واريانس نسل ها
مقاله گندم
مقاله محتواي نسبي آب
مقاله مقاومت به خشکي
مقاله وراثت پذيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: صبا جلال
جناب آقای / سرکار خانم: شكاري فريد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به کشت گندم در بخش هاي قابل توجهي از اراضي ديم، شناسايي و انتخاب روش اصلاحي مناسب و استفاده از معيارهاي انتخاب صحيح و کاربردي جهت معرفي ارقام مقاوم به خشکي بسيار اهميت دارد. کارآيي گزينش براي يک صفت، بستگي به ميزان وراثت پذيري و نوع عمل ژن هاي دخيل در کنترل آن دارد. از اين رو، جهت بررسي نحوۀ توارث محتواي نسبي آب برگ در شرايط ديم، در سال ۱۳۸۶ آزمايشي با ۵۰ لاين ۲:۳ F به همراه والدين، در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار اجرا گرديد. برآورد اجزاي واريانس ژنتيکي و محاسبه وراثت پذيري اين صفت با روش تجزيه واريانس نسل ها و اميد رياضي ميانگين مربعات منابع تغيير انجام گرفت. نتايج آزمايش مشخص کرد که محتواي نسبي آب برگ، توسط اثرات ژني افزايشي کنترل شده و داراي وراثت پذيري خصوصي بالايي مي باشد. بنابراين مي توان بازده ژنتيکي نسبتا بالايي را از گزينش براي اين صفت در شرايط ديم انتظار داشت.