سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

احمد سرداری – استادیار مدیریت دانشگاه شاهد
مهدی جنیدی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

این ادعا وجود دارد که چنانچه بین استراتژیهای رقابتی و فعالیتهای استراتژیک وظیفه ای (کارکرد) ارتباط تنگاتنگی وجود داشته باشد، منجر به عملکردبهینه کسب و کار خواهد شد. در این مقاله به بررسی اینکه چگونه ارتباط میان استراتژی های عملیاتی، بازاریابی ، رقابتی ، عملکرد وکارائی سازمان را در صنعت بانکداری متاثر می کند پرداخته خواهد شد. یافته های تحقیق نشان میدهد که:
۱- استراتژی های رقابتی رابطه بین فعالیتهای استراتژیک بازاریابی وعملیاتی و عملکرد سازمانی را تعدیل می کند.
۲- انسجام و یکپارچگی تصمیمات استراتژیک عملیاتی و بازاریابی بر روی عملکرد و کارایی سازمانی اثر قابل ملاحظه ای را دارد.
۳- عملکرد و کارایی واحدهای بانکی در درون گروه های مختلف استراتژیک به کیفیت پیوند استراتژیک وابسته است.