سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

پایان امینی – کارشناس دفتر انتقال فناوری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان – پژوهشگر دانشگ

چکیده:

تنظیم قرارداد یا توافق نامه عدم افشا برای مخترع یا هر که بخواهد در جریان مذاکراتِ بازاریابی یا یافتن سرمایه گذار از اطلاعات محرمانه اش محافظت کند امری حیاتی است . استفاده از قرارداد عدم افشا در زمینه فناوری پیشرفته به ویژه برای شرکت های کامپیوتری و اینترنتی که سرعت گسترش زیادی دارند بسیار معمول است . قرارداد عدم افشا فقط اطلاعات محرمانه را می پوشاند نرم افزارها باید تحت قراردادهای اعطای امتیازی باشند که مواد قانونی بیشتری را می پوشانند . با توجه به این که در روند انتقال فناوری اهمیت اطلاعات محرمانه افزایش یافته، پیچیدگی قراردادها نیز به نسبه بیشتر شده است . امضای قرارداد عدم افشا در صورت عدم آگاهی از قوانین و ویژگی های آن نیز برای سرمایه گذار می تواند بسیار خطرناک باشد و تعهدات سنگینی به دنبال داشته باشد .
در این مقاله با نگاهی گذرا به روند انتقال فناوری به تعاریف کلی قرارداد عدم افشا پرداخته و آنرا با قرارداد عدم افشایی که توسط نویسنده با شرکت جنرال الکتریک منعقد شده مقایسه می کنیم .