مقاله توالي نوكلئوتيدها در ناحيه متغير ژن VP2 ويروس هاي بورس عفوني ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۴۳ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: توالي نوكلئوتيدها در ناحيه متغير ژن VP2 ويروس هاي بورس عفوني ايران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويروس بيماري بورس عفوني
مقاله آناليز توالي نوكلئوتيدي
مقاله درخت فيلوژني
مقاله VP2

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طرقي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به سويه هاي بسيار حاد ويروس بورس عفوني در سال ۱۹۹۱ به كشور ما وارد شدند. اين ويروس ها آسيب بسيار شديدي به صنعت طيور كشور وارد نمودند. در مطالعه حاضر تعيين هويت مولكولي اين ويروس ها كه هنوز هم در فيلد وجود دارند انجام شده است. مجموع ۱۳ ويروس بورس عفوني كه در طي سالهاي ۸۲-۱۳۸۱ از نقاط مختلف كشور جمع آوري شده بودند مورد استفاده قرارگرفتند. در اكثر اين نمونه ها تاريخچه تلفات نسبتا بالا وجود داشته است . تكنيك بسيار حساس RT-PCR توانست ويروس در نمونه هاي كلينيكي را رديابي كند. محصولات PCR به اندازه ۶۴۳ جفت باز حاوي ناحيه بسيار متغير ژن VP2 ويروس بودند. اين محصولات با استفاده از كنترل طول قطعه و روش Nested-PCR مورد تاييد قرار گرفتند. آناليز توالي اسيد هاي آمينه ترجمه شده در ناحيه بسيار متغير ژن VP2 اين ويروس ها كه حاوي اپي توپ هاي خنثي كننده ويروس هستند نشان داد كه ويروس هاي فيلد ايران كاملا شبيه يكديگر و كاملا شبيه ويروس هاي بسيار حاد بورس عفوني گزارش شده از اروپا و ژاپن مي باشند. اگرچه بسياري از اين ويروس ها را ميتوان در سطح نوكلئوتيدي از يكديگر تفريق نمود. از تمامي نوكلئوتيدهائي كه در ويروس هاي ايران تغيير كرده بود چهارتاي آنها منجر به تغيير اسيد هاي آمينه در موقعيت ۲۲۲ (P به A)، ۲۵۶ (V به I)، ۲۹۴ (L به I) و ۲۹۹ (N به S) شده بودند. هپتاپپتيد غني از سرين SWASASGS كه در ويروس هاي بيماريزاي ويروس بورس عفوني بصورت محافظت وجود دارد در نمونه هاي بررسي شده نيز وجود داشت. هيچيك از ويروس هاي بررسي شده جزو ويروس هاي واريانت يا ويروس هاي غيرتيپيك بسيار حاد قرار نگرفتند. همچنين آناليز فيلوژني نشان داد كه خاستگاه ويروس هاي موردمطالعه با خاستگاه ويروس هاي بسيار حاد بورس عفوني اروپا و ژاپن يكسان مي باشد.