مقاله توالي يابي فاكتور رشد شبه انسولين – يك IGF-I در فيل ماهي Huso huso و بررسي بيان آن در بافت هاي مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در ژنتيك نوين از صفحه ۱۷ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: توالي يابي فاكتور رشد شبه انسولين – يك IGF-I در فيل ماهي Huso huso و بررسي بيان آن در بافت هاي مختلف
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فيل ماهي
مقاله Huso huso؛ فاكتور رشد شبه انسولين
مقاله يك
مقاله توالي يابي
مقاله بيان ژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيكان حيرتي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مجازي اميري باقر
جناب آقای / سرکار خانم: فرحمند حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فاكتور رشد شبه انسولين – يك، IGF-I، نقش حياتي در فرآيندهاي مختلف زيستي ماهيان بر عهده دارد. هدف از اجراي اين تحقيق دستيابي به توالي كامل ژن كدكننده IGF-I و بررسي الگوي بيان آن در بافتهاي مختلف فيل ماهي Huso huso، به عنوان يكي از مهمترين گونه هاي ماهيان خاوياري بود. با استفاده از روش RACE-PCR، قطعه اي به طول ۱۲۲۹ نوكلئوتيد به عنوان توالي كامل IGF-I در نمونه هاي كبدي فيل ماهي شناسايي و ثبت (AB 512770.1) گرديد. ناحيه كدكننده پروتيين در اين توالي، شامل ۴۸۳ نوكلئوتيد است. پروتيين كاهش نيافته (BAH85795.1) IGF-I شامل ۱۶۰ اسيدآمينه بوده كه به طور كلي از دو بخش Signal peptide و پيش پروتيين (proIGF-I) IGF-I تشکيل شده است. ناحيه پيش پروتيين، خود شامل ۵ حوزه B، C، A، D و E مي باشد. مقايسه توالي IGF-I فيل ماهي با توالي اين فاكتور در ساير موجودات، مبين شباهت نسبتا بالاي IGF-I اين ماهي با ديگر مهره داران خصوصا انواعي از پرندگان بود. بررسي بيان IGF-I در بافتهايي نظير معده، آبشش، كبد، طحال، كليه، عضله، پوست، روده، قلب و مغز با روش Real-time PCR نشان داد كه اگرچه اين فاكتور در تمامي بافتهاي مورد مطالعه بيان مي شود، اما مكانهاي اصلي بيان آن به ترتيب كبد و روده مي باشد. كمترين ميزان بيان در بافت عضله اندازه گيري شد. نتايج اين تحقيق مي تواند به منظور بررسي فرآيندهاي فيزيولوژيكي فيل ماهي از ديدگاه مولكولي مورد استفاده قرار گيرد.