سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شهرام شفیعی بافتی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه شهید بهشتی
سید احمد علوی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

منطقه ی مورد مطالعه بین عرض های جغرافیایی ۲۸/۴۲، ۲۸/۴۹ و طول های جغرافیایی ۶۵/۰۰، ۵۶/۱۵ واقع شده است. از لحاظ تقسیمات زمینساختی جزو زون سنندج-سیرجان به شمار می آید. منطقه ی مذکور دارای ساختار کلی فلسی است که جهت راندگی ها از سوی شمال -شمال شرقی به جنوب – جنوب غرب می باشد. الگوی راندگی ها از نوع بر هم سوار شده (Piggy back) می باشد. با استفاده از داده های ساختاری از قبیل خش لغزش ها، چیین خوردگی های مرتبط با مؤلفه ی راستالغز، تقارن چین های جناغی، تشکیل شکستگی های R و P و داده های فابریکی مؤلفه ی راستالغز راستگرد برای تمامی راندگی ها اثبات گردید.