سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد لنکرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوبشناسی
عبدالحسین امینی – دکترای رسوب شناسی
حسین مصدق – دکترای چینه شناسی

چکیده:

توالی سنگهای پرمین در شرق فیروزکوه ( ناحیه گدوک) به ضخامت ۳۴۸ متر از طبقات رسوبی آواری و کربناته تشکیل یافته است این توالی با ناپیوستگی فرسایشی برروی طبقات متعلق به کربونیفر زیرین، سازند مبارک، قرارگرفته است. مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی به طور کلی منجر به شناسایی و رخساره های آواری و کربناته شده است رخساره های آواری شامل کنگلومرا (ارتوکنگلومرای تک منشائی) و ماسه سنگ (کوارتزارنایت ) نهشته شده در زیر محیط ساحل یک کفه مخلوط آواری- کربناته و سنگهای کربناته مربوط به مجموعه های رخساره ای رمپ بیرونی ( بیوکلاست وکستون ) ، رمپ میانی ( بیوکلاست وکستون و بیوکلاست پکستون / رودستون جهت یافته ) و رمپ درونی ( بیوکلاست گرین استون، بیوکلاست وکستون / پکستون زیست آشفته ، اائید گرین استون ماسه ای و پلوئید گرین استون ماسه ای شده است .