سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محسن رنجبران – گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه تهران

چکیده:

مطالعه ی بیش از ۱۲۰ مقطع نازک میکروسکوپی برداشت شده از توالی سنگهای ولکانوستیکی و هیبریدی منطقه ی علی آباد و کوشک نصرت واقع در شمال دریاچه ی حوض سلطان واقع در کیلومتر ۷۵ تا ۸۵ آزاد راه تهران -قم نشان داد که رخساره ها و سنگهای ولکانوکلاستیکی به شرح زیر می باشد: ۱- توف های لینیک، کریستال و ویتریک؛ ۲- لاپیلی استون، لاپیلی توف و برشهای پیروکلاستیک؛ ۳-ایگنمبریتها؛ ۴-آندزیت های پورفیری؛ و۵-توفیت ها. در شرایط آرامش که فعالیت های آزادواری محدود و کم رونق می شده، در حوضه های رسوبی کم عمق محلی، رسوبگذاری شده است. با توجه به حضور باندهای غنی های از : نومولیت در بین سنگهای هیبرید سن ائوسن را برای سنگهای ولکانوکلاستیک و هیبریدی پیشنهاد می شود. در بخشهای کم عمق حوضه رسوبگذاری، آثار زیست آشفتگی که عمدتاً آنها را به فعالیت خرچنگها نسبت می دهند مشاهده می شود.