سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا بندریان – کارشناس ارشد مدیریت پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

ماموریت سازمان های تحقیقاتی در جهت تحقیقات بنیادی، کاربردی، توسعه ای، و حتی پشتیبانی فنی و اجرای پروژه هاست. اما این یافته ها و نتایج تحقیقاتی تا هنگامی که در عرصه عمل استقرار نیابند و عواید آنها نسیب جامعه نشود نمی توانند منشا رفاه عمومی و ثروت انسانها باشند. بنابراین سازمان های تحقیقاتی به منظور انجام رسالت خود به طور کامل باید یافته ها و نتایج تحقیقاتی خود را تجاری نماید. در این راستا سازمان های تحقیقاتی نیازمند برخی ویژگی های خاص و دارایی های مکمل می باشند که آنها را قادر به تجاری سازی موفق یافته های تحقیقاتی نماید.