مقاله توانايي سود و جريان هاي نقدي عملياتي در توضيح ارزش ذاتي تحقق يافته سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي حسابداري مالي از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: توانايي سود و جريان هاي نقدي عملياتي در توضيح ارزش ذاتي تحقق يافته سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش ذاتي تحقق يافته
مقاله ارزش نهايي
مقاله اقلام تعهدي
مقاله سود عملياتي
مقاله جريان هاي نقدي عملياتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروغي داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ديدگاه هاي جديد در زمينه ارزش گذاري شرکت، عموما ارزش ذاتي تحقق يافته را معيار مناسب تري در پيش بيني جريان هاي نقدي آتي مي دانند، اما از آنجايي که محاسبه ارزش ذاتي تحقق يافته، فرآيندي پيچيده و کاملا تخصصي است، استفاده از اين تکنيک براي کليه سرمايه گذاران به منظور اتخاذ تصميم هاي سرمايه گذاري ميسر نيست. به همين دليل، اين پژوهش در صدد پاسخ گويي به اين پرسش است که از ميان معيارهايي، همچون سود عملياتي و جريان هاي نقدي عملياتي، کدام يک قدرت توضيح دهندگي بيشتري در رابطه با ارزش ذاتي تحقق يافته دارند تا به عنوان جانشين ارزش ذاتي تحقق يافته در فرآيند تصميم هاي سرمايه گذاري به کار گرفته شوند. دوره زماني اين پژوهش، سال ۱۳۷۷ الي ۱۳۸۶ است که به منظور محاسبه ارزش ذاتي تحقق يافته سهام، اين دوره به سه دوره زماني سه ساله تقسيم گرديده است. تعداد ۱۵۳ شرکت در دوره زماني اول، ۱۷۰ شرکت در دوره زماني دوم و ۱۴۰ شرکت در دوره زماني سوم، به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. نتايج پژوهش نشان داد که سود عملياتي نسبت به جريان هاي نقدي عملياتي، ارزش ذاتي تحقق يافته هر سهم شرکت را بهتر توضيح مي دهد.