مقاله توانايي قارچ هاي چوب زي Trametes hirsuta و Trametes gibbosa در رنگ بري رنگ هاي آزويي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فيزيولوژي و تكوين جانوري (علوم زيستي) از صفحه ۷۹ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: توانايي قارچ هاي چوب زي Trametes hirsuta و Trametes gibbosa در رنگ بري رنگ هاي آزويي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قارچ مولد پوسيدگي سفيد ,Orange G, Trametes gibbosa, Congo Red,Trametes hirsute

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عشقي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ذكايي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: پاك فطرت پروين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دو قارچ مولد پوسيدگي سفيد به نام هاي Trametes hirsuta و Trametes gibbosa براي قدرت رنگ بري دو رنگ آزويي (Congo Red و Orange G) انتخاب شدند. آزمايش ها در يک دوره ۱۵ روزه با غلظت هاي مختلف رنگ (۲۵٫۱۵، ۱۵ و ۷۵ ميلي گرم برليتر) آماده شده در محيط کشت آبي عصاره مالت انجام و براي تعيين درصد رنگ بري، هر ۷۲ ساعت نمونه ها روي طول موج ماکزيمم به دست آمده توسط دستگاه اسپکتروفتومتري، جذب گرفته شدند. نتايج به دست آمده نشان داد که هر دو قارچ توانايي تجزيه هر دو رنگ آزويي را در زمان هاي متفاوتي بعد از تلقيح را داشته، اما بهترين نتايج روي Congo Red (97.7%) در غلظت ۵۰ ميلي گرم بر ليتر و orange G (%97.8) در غلظت ۷۵ ميلي گرم بر ليتر، ۱۱ روز بعد از تلقيح توسط Trametes gibbosa به دست آمد. همين طور Trametes hirsuta رنگ بري خوبي روي Congo Red (%94.6) در غلظت ۷۵ ميلي گرم بر ليتر و Orange G (%94.8) در غلظت ۵۰ ميلي گرم بر ليتر نشان داد.