مقاله توانايي نسبتهاي مالي در کشف تقلب در گزارشگري مالي: تحليل لاجيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در دانش حسابداري از صفحه ۱۳۷ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: توانايي نسبتهاي مالي در کشف تقلب در گزارشگري مالي: تحليل لاجيت
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تقلب در گزارشگري مالي
مقاله تقلب
مقاله نسبت هاي مالي
مقاله تحليل لاجيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفرزاده محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله با استفاده از تحليل لاجيت در داده هاي مقطعي به بررسي نقش داده هاي حسابداري در ايجاد يک الگو براي کشف عوامل مرتبط با تقلب در گزارشگري مالي مي پردازد. نمونه آماري اين مطالعه متشکل از ۱۷۸ شرکت (۶۶ شرکت متقلب و ۱۱۲ شرکت غيرمتقلب) پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار براي دوره زماني ۱۳۸۶-۱۳۸۳، است. شرکتهاي متقلب بر مبناي ۱) شمول شرکت در فهرست سازمان بورس و اوراق بهادار به دلايلي مرتبط با تحريف داده هاي مالي و ۲) انجام دادن معاملات نهاني و آراي صادر نشده توسط دادگاه در خصوص تحريف در گزارشگري مالي انتخاب شدند. پس از تحليل، ده نسبت مالي به عنوان پيش بيني کننده هاي بالقوه گزارشگري مالي متقلبانه معرفي شد.
نتايج تحقيق حکايت از عملکرد مناسب الگو در طبقه بندي شرکتهاي نمونه داشت به گونه اي که درصد صحت طبقه بندي الگو از ۸۲٫۹۸ درصد تجاوز نمود. هم چنين نتايج نشان داد که الگو تحقيق، توانايي کشف تقلب در گزارشگري مالي را دارد و الگوي پيشنهادي مي تواند به گروه هاي مختلف استفاده کننده همچون حسابرسان، مقامات مجاز مالياتي، سيستم بانکي و … در تمايز شرکتهاي متقلب از غيرمتقلب کمک كنند.