سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سعیده آروندی – مدیر عامل موسسه تحول خلاق، ایران

چکیده:

پژوهش حاضر با اهداف بررسی و جستجو توانای ذهنی مورد نیاز مدیران در شرایط متلاطم و متغیر محیطی انجام شده است. اشتباه متداول در محافل علمی و مراکز تصمیم گیری و اجرائی آن است که هوش منطقی و تحلیلی به عنوان تنها یا بخش اصلی توانایی های ذهنی مدیر شناخته شده است. این دیدگاه در تبیین رفتار مناسب مدیران در محیط رقابتی، متغیر،متلاطم و غیر قابل پیش بینی امروز جهان کارآمدی خود را از دست داده است. به این ترتیب، جستجو برای دستیابی به مجموعه توانایی های ذهنی مدیران اهمیتی حیاتیمی یابد. در بررسی به عمل آمده موارد عدم کارآمدی نظریه های قدیمی هوش مورد تحلیل قرار گرفته و دیگر جنبه های توانایی های ذهنی انسان که به ویژه در حرفه مدیریت نقشی تعیین کننده می یابد ، معرفی شده است.