مقاله توانمندسازي كاركنان: ضرورت ها و راهكارها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۳۳ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: توانمندسازي كاركنان: ضرورت ها و راهكارها
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندسازي
مقاله پيش نيازهاي توانمندسازي
مقاله موانع توانمند سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاك طينت اقبال
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي زاده عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه توانمند سازي به عنوان يكي از ابزارهاي سودمند ارتقا كيفي كاركنان و افزايش اثربخشي سازماني تلقي مي گردد. به منظور كسب موفقيت در محيط در حال تغيير كسب و كار امروزي، سازمانها به دانش، نظرات، انرژي و خلاقيت كليه كاركنان، اعم از كاركنان خط مقدم تا مديران سطح بالا،نيازمندند.جهت تحقق اين امر،سازمانها از طريق توانمند سازي كاركنان مربوطه به منظور تشويق آنان به ابتكار عمل بدون اعمال فشار، ارج نهادن به منافع جمعي سازمان با كمترين نظارت و انجام وظيفه به عنوان مالكان سازمان،اقدام مي نمايند. توانمند سازي مخصوصا در محيط هاي كاري مجازي كه اعضاي سازمان از تعاملات چهره به چهره محروم مي باشند و مجبورند كه به طور مستقل عمل نمايند، بسيار مهم مي باشد. همچنين، توانمند سازي جهت حفظ اميد و وابستگي كاركنان باقيمانده در طي زما ن هاي كوچك سازي سازمان حايز اهميت مي باشد. توانمند سازي،كاركنان را قادر مي سازد تا در مواجهه با مشكلات و تهديدها،از مقاومت و انعطاف پذيري بيشتري برخوردار باشند. لذا مي تواند به عنوان منبعي كه از آسيب پذيري كاركنان جلو گيري نمايد و بذر اميد را در شرايط بحراني از جمله انهدام سرمايه هاي مالي و از بين رفتن زندگي انساني، در دل آنان بكارد، مفيد واقع گردد. در اين مقاله پس از تعريف توانمند سازي، ضرورت، علل گرايش سازمانها، اهداف، عوامل موثر، پيش نيازها، برنامه ها و موانع توانمندسازي كاركنان مورد امعان نظر قرار گرفته است و در پايان، راهكارهايي عملي جهت توانمندسازي كاركنان به انضمام نتايج حاصل از اجراي توانمندسازي آنان و نيز ترسيم عوامل اصلي توانمندسازي در قالب يك مدل، ارايه گرديده است.