سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جواد غلامی – لیسانس مهندسی ایمنی وبهداشت صنعتی و فوق لیسانس مدیریت اجرایی
الیناز امین مظفری – لیسانس زبان انگلیسی وفوق لیسانس مدیریت منابع انسانی

چکیده:

در شرایط کنونی که سازمانها تحت تاثیر رقابت شدید اقتصادی در سطح جهانی هستند مدیران فرصت چندانی برای کنترل خود در اختیار ندارند و باید بیشترین وقت و نیروی خود را صرف تجزیه و تحلیل محیط خارجی و داخلی سازمان و شناسایی فرصت ها و تهدیدهای محیط خارجی و نقاط قوت و ضعف داخل سازمان بکنند ضرورت دارد تا بسیاری از وظایف روزمره و تصمیم گیریهای عمیاتی را به کارکنان محول نمایند. کارکنان زمانی می توانند از عهده وظایف محوله برآیند که از مهارت و توانایی لازم برخوردار باشند تا اهداف بخوبی درک نموده و برای تحقق آنها بکوشند. روشی که می تواند در این زمینه به مدیران کمک نماید توانمندسازی است توانمند شدن کارکنان علاوه بر کاستن بار سنگین مدیریت سازمانی موجب تغییر در سبک مدیریت در قالب هدایت و مربیگری می گردد. در این مقاله با مفاهیم توانمندسازی؛ ارکان اصلی توانمندسازی کارکنان؛ مرزهای تواناسازی، استراتژی های توانا سازی و ابعاد کلیدی پنج گانه توانمندسازی آشنا خواهیم شد.