سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

فرخ نوری – معاون آموزشی مجتمع آموزش عالی علمی کاربردی شهید غواصیه کردستان
محمدرضا کیان – مسئول کارآفرینی مجتمع آموزش عالی علمی کاربردی شهید غواصیه کردستان

چکیده:

در عصر حاضر، تحولات علمی و ژنتیکی با شتاب روزافزونی به پیش میرود. تحولات به قدری فراگیر است که تمام حوزههای زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است به گونهای که جهان کنونی هر لحظه شاهد اختراعات، اکتشافات و نوآوریها و خلاقیتهای علمی بزرگی است که هر کدام از آنها به فراخور خود بر زندگی ما تأثیر میگذارند. آنچه در عصر حاضر بسیار بر آن تأکید میشود «نظام آموزشی» است. این بخش با توجه به جایگاهی که دارد از اهمیت خاص برخوردار است.