سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سنجر سلاجقه – دکترای مدیریت دولتی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
محمدعلی یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی رفسنجان

چکیده:

مقدمه و هدف، توانمندسازی عبارت است از طراحی و ساخت سازمان به نحوی که افراد ضمن کنترل خود، آمادگی قبول مسئولیت های بیشتری را نیز داشته باشند. و یا عبارتی توانمند سازی عبارت است از آزاد کردن نیروهای درونی افراد برای کسب دستاوردهای شگفت انگیر. اجرای عوامل توانمند سازی در سازمان ها بسیار مفید و باعث افزایش بهره وری سازمان و کارکنان می شود. به منظور توانمند سازی کارکنان در سازمان ها به بستر سازی اولیه و مناسب در محیط سازمان نیاز است. در سازمان هایی که عوامل تاثیرگذار در توانمند سازی به طور کامل اجرا می شود بیشترین بهره وری در سازمان وجود دارد. در این مقاله سعی براین است با توضیح مفهوم توانمندسازی کارکنانبا پرهیز از بحث های پراکنده و حاشیه ای برای سازمانی که مدیریت آن در صدد بهبود تواناییهای کارکنان خویش است، چارچوبها و روش های دستیابی به این هدف تبیین شود. بنابراین این مقاله ضمن تشریح رویکردهای مختلف می پردازد. روش تحقیق، این تحقیق بر اساس جمع آوری آخرین یافته ها و مقالات منتشر شده در مجلات مدیریت و اطلاعات منتشر شده در کتب و سایت ها می باشد.نتیجه گیری و بحث: این مقاله با تاکید بر ایجاد امنیت و آرامش در محیط کار، روابط بر مبنای احترام و اعتماد متقابل را لازمه ایجاد وحدت جمعی در تصمیم گیری، اجرا و مسئولیت پذیری می داند و معتقد است اگر مدیریت بتواند ساختارهای تکمیلی و آئین نامه های موجود را در راستای توانمندسازی کارکنان و کار گروهی تغییر دهد. و خلق یک محیط کاری توانمند در هر یک ابعاد سازمانی است.