سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد بلوچی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
احمد فراهی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران
رامین نصیری – دانشگاه آزاد اسلامی عضو هیئت علمی اراک

چکیده:

دردنیای امروز فناوری اطلاعات از جایگاه رفیعی برخوردار است برای اینکه خدمات فناوری برای کاربران و مشتریان بهینه باشد موضوع استفاده از چارچوبهای استاندارد جهانی مثل COBIT و ITIL مطرح می شود استفاده از این چارچوب ها بنحو چشمگیری خدمات فناوری اطلاعات را بهینه می کند اما نقاط ضعفی هم دارند دراین مقاله سعی شده است با بررسی فرایندهای این دوچارچوب و پیدا کردن نقاط مشترک و همپوشانی آنها نقاط ضعف چارچوبITIL V3 را با اضافه کردن تعدادی از فرایندهای COBIT V4.1 توانمند کرده و آن را بصورت بومی برای موسسات دولتی ایرانی در دبی پیشنهاد کنیم درمورد پیشینه این تحقیق می توانیم به مواردی که درسازمان های ITGI OGC و ISACA انجام شده است اشاره کنیم همچنین با توجه باینکه این چارچوبها در ایران نوپا هستند مسئله استفاده ترکیبی آنها نیز بحث جدیدی است نتیجه این تحقیق افزایش کارایی و بهینه شدن خدمات فناوری اطلاعات با استفاده از این چارچوب پیشنهادی است.