سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

دکتر محمدحسین مشرف جوادی – عضو هیئت علمی اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
سیدمجتبی میرآقایی – کارشناس ارشد مدیریت تحول دانشگاه اصفهان
حسن رضایی گل آباد – کارشناسی ارشد مدیریت تحول دانشگاه اصفهان

چکیده:

بحث از سازمان یادگیرنده به عنوان سازمانی که به طور مستمر ظرفیت خود را برای خلق آینده اش افزایش می دهد، یکی از نظریه های نوینی است که در دانش مدیریت مطرح شده است. مطابق این نظریه، سازمان مجموعه ای است که در آن همه افراد پیوسته می آموزند که چگونه با یکدیگر یاد بگیرند. سازمان های یادگیرنده شانسی، پدیدار نمی گردند بلکه تلاش هایی سازمان یافته به ایجاد آنان منجر می گردد این دیدگاه دارای مفاهیم و مبانی خاصی است، و کارکنان در این نظریه نیز دارای مفهوم، مبانی و وظایف ویژه ای هستند که باید مورد دقت بیشتر قرار گیرد. در این مقاله ابتدا به مفهوم و مبانی سازمان یادگیرنده اشاره می شود، سپس مروری بر مفهوم و مبانی نظری توانمندسازی کارکنان و در پایان نقش کارکنان توانمند (دانشی) در سازمان یادگیرنده، و یک مدل ادغامی از هر دو موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.