سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سارا مژدهی – کارشناس ارشد مدیریت شهری، کارشناس توسعه در سازمان غیردولتی یاران مهر
پروین معروفی – دکترای پژوهشهای سازمانی، مدیرعامل سازمان غیردولتی توسعه یاران

چکیده:

در عصر حاضر، کارآفرینی بعنوان یکی از محورهای مهم توسعه پایدار در جهان مطرح است. تولید ثروت، توسعه تکنولوژی، اشتغال درآمدزا و پایدار و فقرزدایی اصلی ترین پیامدهای کارآفرینی است که دغدغه اصلی همه کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه نظیر ایران است.
کشورهای مختلف دنیا برای تسهیل فرآیند کارآفرینی رویکردهای گوناگون از جمله ایجاد کسب و کارهای کوچک، توسعه خود اشتغالی و واگذاری اعتبارات خرد را تجربه کرده اند.
در ایران نیز بانکها، موسسات و سازمان های دولتی و غیر دولتی و صنوقهای قرض الحسنه، تجاری چندی و این زمینه بعمل آورده اند که برخی موفق و برخی ناموفق بوده اند. شاید یکی از مهمترین علل توفیق پرژوه مذکور، ناپایداری آنها بوده است. چرا که آفرینش کار بمراتب سهل تر از پایدار نگه داشتن یک چرخه درآمدزا است.
ویژگی اصلی پروژه ای که تجربه آن در این مقاله ارائه خواهد شد، محور قرار دادن مردم بویژه مردم فقر و توانمند سازی آنان به منظور فقر زدایی و کارآفرینی پایدار از طریق بسیج اجتماعی و اعطایی اعتبارات خرد بوده است. در این روش پایدار و ارزان، از طریق بسیج اجتماعی و اعطای اعتبارات خرد بوده است. در این روش پایدار و ارزان، از طریق بسیج اجتماعی، سازمانهای محلی (CBO) متششکل از افراد گروه مخاطب تشکیل می شوند. در این سازمان افراد کار گروهی را می آموزند، برنامه تجاری می نویسند با اندک سرمایه ای که از طریق اعطای اعتبارات خرد تامین می شود پروژه خود را راه اندازی می کنند و به مرور توانمند می شوند که کلید اصلی پایداری کارآفرینی است.
گرچه این رویکرد سالهاست به اشکال مختلف در کشورهای دیگر مانند پاکستان، هند، نپال، بنگلادش و حتی امریکا، بعنوان ابزار موثری برای کارآفرینی و فقرزدایی بکار می رود، اما در پروژه حاضر این روش کار برای نخستین بار در ایران معرفی شده و با توجه به نیازهای گروه هدف به اجرا درآمده است.
این تجربه توسط توسعه یاران مهر در چند پایلوت کوچک در کشور به اجرا درآمده است که تجربه شیرآباد بعنوان نمونه در اینجا ارائه خواهد شد.