سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

علی رمضانی – دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلام
علی رستمی – دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی از دانشگاه سمنان عضو هیات علمی دانشگاه

چکیده:

بقای سازمان وابسته به منابع ایجاد کننده ارزش افزوده وثروتی می باشد که در چهار دسته زمین، پول ( منابع سرمایه ای ) ، نیروی انس انی ومدیریت دسته بندی شده است واز میان این منابع نیروی انسانی از اهمیت وجایگاه خاصی برخوردار است . چنانچه امروزه توانمند سازی منابع انسانی به عنوان یکی از ابزارهای استراتژیک کسب مزیت رقابتی مطرح است . در این مقاله نحوه طراحی و بکارگیری برنامه استراتژیک توانم ند سازی منابع انسانی به صورت یک الگوی مدون در ٦ مرحله طراحی شده است . ونحوه اجرا وتکنیکهای مورد استفاده در آن ، در شرکت حفاری واکتشاف انرژی گستر پارس مورد بحث قرار گرفته است .