سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عزت اله حسینی – معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان سمنان
محمد راستین – کارشناس اداره کل منابع طبیعی اسنان سمنان
علی اصغر جلالی – کارشناس اداره کل منابع طبیعی اسنان سمنان

چکیده:

پایه واساس توانمند سازی بر تجمیع افکار جامعه بهره برداربا نگاه به دانش بومی استوار اس ت.وبر همین اساس با استفاده از روشهای جلب مشارکت مردم از جمله R.R.A وP.R.A می توان به این امر اقدام نمود در این مقاله سعی کردیم تا دستاوردهای عملی P.R.A باهدف توانمندسازی جامعه بهره بردار در یکی از زیر حوزه های سد گلستان را به بحث بگذاریم. منطقه کالپوش بعنوان یکی از زیر حوضه های سد گلستان در ۱۷۳ کیلومتری شمال شرقی شهرستان شاهرود واقع است .مردم منطقه وابستگی شدیدی به منابع طبیعی بخاطر رفع نیازهای خود دارند .این وابستگی سبب تخریب شدید عرصه گردیده است .در طی فرآیند این روش که مشتمل بر کارگاههای مشورتی از جمله کارگاههای شناخت محیط، مشکل یابی و راههای تشکیل تشکل روستایی بوده، دستاوردها و نکات قابل توجهی وجود داشته که از جمله میتوان به نحوه تنظیم تشکل های محلی و بهترین روشهای دستیابی به آن و نهایتاٌ نحوه مدیریت مالی در منطقه اشاره نمود . تشکیل تشکل با استفاده از روش P.R.A نشان داده است که می توانیم مدیریت اقتصادی و اجتماعی روستا را بر پایه آگاهی و دانش محلی و بر حسب شرایط اجت ماعی حاکم بر منطقه تنظیم کنیم . ض منا محدودیت ها و موانعی نیز قابل درک و ارائه بوده که به اهم آن از جمله وابستگی شدید به منابع طبیعی ، اختلاف سطح سواد در این جوامع و پائین بودن منابع معیشتی میتوان اشاره نمود.